Ынтымақтастық принциптері

"Комплект Арматура" ЖШС-нің Этикалық кодексі

1. Ұйым басшысының қызметкерлерге жолдауы.

Құрметті әріптестер! TБіздің ұжымның басты міндеті - кәсіби, шынайы және адал еңбек! Біз өзіміздің және клиентеріміздің беделін аса бағалаймыз, сондай-ақ, қоршаған орта және тұрғындар туралы қамқорлық етеміз, себебі біз олардың алдында әлеуметтік жауаптымыз. Осыған орай, іс-әрекетіміздегі этикалық жағын ескерудің маңызы зор. Өмірде құндылықтарды іске асыра отырып, біздің компанияның этикалық кодексін жасадық.

2. Біздің ұйымның этикалық қағидалары және құндылықтары.

Біздің компанияның қызметі келесі қағидаларға:

Қызметкерлеріміздің құқықтары және мүдделерін, клиенттеріміздің талаптарын және біздің іскерлік серіктестер және қоғам ұсынатын ынтымақтастық шарттарын сыйлауға.
2.2. Қарым-қатынастарда және біздің ісімізге қажет кез келген ақпаратты ұсыну адалдығына.
2.3. Қабылдауға келмейтін іске қарсы тұру табандылығы және өз шешімдеріміздің салдары үшін жауапты болуға.
2.4. Адамдардың өмірі мен денсаулығына кез келген залал немесе қауіп төндіруден қорғауда және қоршаған ортаны сақтауда білінетін қамқорлығына.
2.5. Қызметкерлерге шешім қабылдауы және оларды атқару әдістері үшін өкілеттіктер беруге және жауапкершілікті артуға мүмкіндік беретін сенімге негізделген.
Өз құндылықтарымызды сақтау, барлық іскерлік ұмытылыстарымызда асқан деңгейге жету үшін қажет корпоративтік мәдениетті ұстап тұруға және дамытуға мүмкіндіктер береді.

3. Заңға қарым-қатынас.

Біз ҚР заңнамасының заңнамалық актілерін сақтауымыз және кәсіби әлемдік стандарттарға еруіміз тиіс. Сөйте келе, біз клиенттер және басқа мүдделі топтар тарапынан сенімдері нығаюына ықпал етеміз.

4. Компаниядағы қызметкерлер арасындағы өзара қарым-қатынастар.

4.1. Компания қызметкері қандай болуы тиіс.

Жеке мінезі: біз аталған кодекспен анықталған құндылықтар және қағидаларды біліп, түсініп, еруге міндеттіміз. Қызметкерлер жқмыс барысындағы өзара әрекет етудегі этикалық жағына қатысты туындайтын мәселелерді көтеріп, айтуы тиіс. Жеке ұйымдастырушылығын байқату қажет: жұмысқа кешікпеу және жұмыс уақыты аяқталғанннан кейін ғана кету. Жұмыстан кетер кезде өз басшысын хабардар ету қажет.

Кәсіби мінез: өз білімімізді және алған тәжірибені басшылыққа ала отырып, техникалық және кәсіби нормалар және стандарттарға сәйкес, біз өзімізге алған кәсіби міндеттемелерімізді орындауымыз тиіс. Сонымен бірге, өз міндеттерімізді орындауда адал есеп беруіміз. Компания қызметі жайлы, құпия ақпаратты таратуға, жұмыстағы өнеркәсіптік тыңшылық сияқты, лайықсыз әдістерді пайдалануға жол бермеу. Іскерлік кәсіби қарым-қатынас тікелей, не болмаса телефон арқылы немесе жазбаша түрде өтуіне қарамастан, оның аясында қызметтік этикет стандарттарын сақтауымыз тиіс.

4.2. Әріптестерге қатысты әділдік.

Әріптестеріміздің алып отырған қызметтік орнына байланысты емес, оларға өз сыйластығымызды байқатуымыз және назар аударуымыз тиіс. Қызмет бабында ілгерілеу, еңбек ақы жүйесін, басқа да мадақтау бағдарламаларын әзірлеу және өзгерту сияқты барлық кадрлік мәселелерді шешу кезінде қамқоршылық ету тәрізді құбылыстарды болдырмауымыз қажет. Бізде айқын анықталған функциялар және жауапкершілік салалары болуы тиіс.

4.3. Әріптестерді сыйлау.

Әріптестердің діни, саяси және мәдени бостандығын сыйлауымыз тиіс.

Өз әріптестеріміздің пікірін тыңдауымыз, оларға көңіл бөлуіміз, қысым келтіру немесе әріптесімізді ренжітетін әрекеттерге жүгінбеуіміз тиіс.
Әріптестермен өзара әрекет қарым-қатынас объективтілігі және әдептілігіне негізделуі тиіс.

4.4. Әріптестермен бірлесіп жұмыс жасау.

Әріптестермен серіктестік қатынаста болуымыз, ортақ нәтижеге ету үшін аса маңызды әрі қажет ақпарат және біліммен алмасуымыз тиіс.

Әріптестеріміздің өтінішімен санасуымыз қажет. Өз жұмыс орнымызда жемісті еңбек етгуе бір бірімізді ынталандырыуымыз, өзара жәрдемдесіп, толықтыруымыз тиіс.

Тұтас алғанда ұжымдағы жұмыс ортасына оң әсер етуіміз тиіс.

4.5. Әріптестер қарым-қатынасындағы сенім.

Сенімділік біздің жұмыс стиліміз болуы тиіс, бұл-өз уәдемізді әрдайым орындаудан, жұмыста кеткен қателерді мойындаудан тұрады.

4.6. Басшы және қарамағындағы адамның өзара қарым-қатынастары.

Басшы және қарамағындағы адамның өзара қарым-қатынастары.

Басшы әр қарамағындағы адамның жұмысын бақылауы, лайықты болған кез келген адамды бөліп айтуы және мадақтауы тиіс.

Егер басшы өз қарамағындағы адамның жұмысына көңілі толмаса, ол бұл мәселені неғұрлым тез арада жою үшін тікелей сол қызметкерге наразылығын білдіруі тиіс. Ондай мәселені ұйымдағы басқа қызметкерлермен талқылауға жол бермеу қажет.

5. Басқа компаниярмен іскерлік қарым-қатынастар.

Біз өз міндеттемелерімізді әрдайым орындаймыз және өз серіктестерімізден міндеттемелердің орындауын күтеміз.

Өз бизнесіміз және серіктестеріміздің бизнесі тұрақты дамуына мүдделіміз.

Біз ұзақ мерзімді әрі өзара пайдалы ынтымақтастықты іздестіреміз.

Біз клиенттердің қажеттіліктеріне бағдарлымыз және өз өніміміз және қызметтеріміздің жоғары сапалы болуына кепілдік луг. We do not accept illegal payments in any form and do not use unethical or unfair means of influencing our partners or competitors.

Ешқалай түрде заңсыз төлемдерді қабылдамаймыз және өз серіктестеріміз немесе бәсекелестерімізге қатысты этикаға қайшы келетін немесе әділетсіз әсер ету әдістерін қолданбаймыз.

6. 6. Денсаулықты сақтау, қоршаған ортаның қауіпсіздігі және оны қорғау.

6.1. Кез келген экономикалық нәтижелер және өндірістік жетістіктерден гөрі біз адамдар өмірі мен денсаулығын бағалаймыз.

6.2. Еңбек қауіпсіздігі жүйелерін оңтайландыру және жетілдіру компанияның шешуші артықшылықтарының бірі болып табылады.

6.3. Компания барлық ресми қабылданған экологиялық нормалар мен талаптарды орындауға тырысады және толықтай қоршаған орта үшін қауіпсіз өндіріс даму қажеттілігін сезініп:

- табиғи ресурстардың тиімді пайдалануына;

- ресуртсық сақтау және қалдықсыз технологияларды өңдеуге және қолдануға;

- экологиялық менеджмент және ИСО стандарттарының замануи жүйелерін енгізуге тырысады.

7. Сыйлықтар және қызметтер.

7.1. Сыйлықтар, қызметтер және ойын-сауықтар біздің компания есебінен ұсынылады не болмаса бәсекелестен немесе жеке тұлғадан біздің компаниямен ынтымақтас фирмадан не болмаса келесі барлық критерийлерді қанағаттандырған жағдайда ғана, бірлесіп жұмыс жасауға құштар компаниядан қабылданады.

- олар қабылданған іскерлік практикаға сәйкес келеді және қолданылатын заңдарды немесе этика стандарттарын бұзбайды;

- олар тым жоғары құнға ие емес (құны 100 АҚШ долл. аспайды);

- олар пара деп түсіндірілмейді;

- сыйлық беру деректерінің қоғамдық ашық болуы біздің компанияны немесе қызметкерді ыңғайсыз жағдайға келтірмейді.

7.2. Бәсекелеске, жеке, заңды тұлғаға не болмаса біздің компаниямен бірге жұмыс жасайтын немесе оған құштар тұлғалардан төлемдер немесе ақша қаражаттары (немесе ақша қаражаттарына баламалы: мысалы, акциялар немесе тауаралра) түрінде сыйлықтар біздің компания қызметкерлері тарапынан ешқашан талап етілмейді, жол берілмейді, ұсынылмайды, жүзеге асырылмайды немесе қабылданбайды.

8. Осы кодекспен көзделген көзделген нормалар, ережелер және процедуралар сақталуын бақылау.

8.1. Осы кодекстің ережелері, ұсынымдары, талаптары мен қағидалары орындалуы әрбір қызметкер үшін міндетті болып табылады.

8.2. Осы кодекспен көзделген ережелер мен процедуралар сақталуына бақылау жүргізу компания бөлімшелері басшыларына жүктеледі.

8.3. Бақылау жүргізу:

- мәмілелер және мүдделер дауын туындататын өзге операциялар жайлы болған ақпараттар негізінде қадағалауды;

- қызметкерлер тарапынан осы кодекс ережелерін бұзу деректері бойынша қызметтік тексерістер жүргізілуін;

- алынған ақпарат құпиялылығы сақталуын;

- осы кодекс ережелері сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған басқа әрекеттерді көздейді.

Этический кодекс ТОО "Комплект Арматура"

1. Обращение руководителя организации к сотрудникам.

Уважаемые коллеги! Главной задачей нашего коллектива является профессиональная, честная и добросовестная работа! Мы высоко ценим свою репутацию и репутацию наших клиентов, заботимся об окружающей среде и людях, перед которыми мы социально ответственны. Именно поэтому нам важно помнить об этической стороне наших поступков. Воплощая в жизнь наши ценности, мы создали этический кодекс нашей компании.

2. Этические принципы и ценности нашей организации.

Деятельность нашей компании основана на следующих принципах:

2.1. Уважение прав и интересов наших сотрудников, требований клиентов и условий сотрудничества, выдвигаемых нашими деловыми партнерами и обществом.

2.2. Честность в отношениях и в предоставлении любой информации, необходимой для нашей работы.

2.3. Мужество противостоять тому, что неприемлемо, и брать на себя ответственность за последствия своих решений.

2.4. Забота, проявляющаяся в защите людей от любого вреда или угрозы их жизни и здоровью и охране окружающей среды.

2.5. Доверие сотрудникам, которое позволяет нам делегировать полномочия и ответственность за решения и способы их исполнения.

Соблюдение наших ценностей позволит нам поддерживать и развивать корпоративную культуру, которая необходима для достижения высочайшего уровня во всех наших деловых устремлениях.

3. Отношение к закону.

Мы должны соблюдать требования законодательных актов РК и следовать профессиональным мировым стандартам. Тем самым мы способствуем укреплению доверия к нам со стороны клиентов и других заинтересованных групп.

4. Взаимоотношения между сотрудниками в компании.

4.1. Каким должен быть сотрудник компании.

Личное поведение: мы обязаны знать, понимать и следовать ценностям и принципам, определенным данным кодексом. Сотрудники должны поднимать и высказывать вопросы, возникающие в процессе работы, касающиеся этической стороны их взаимодействия. Необходимо проявлять личную организованность: не опаздывать на работу и покидать ее только по окончании рабочего времени. При уходе с работы нужно поставить в известность своего руководителя.

Профессиональное поведение: мы должны выполнять принятые на себя профессиональные обязательства, в соответствии с техническими и профессиональными нормами и стандартами, руководствуясь своими знаниями и полученным опытом. А также необходимо добросовестно отчитываться в выполнении наших обязанностей. Недопустимы разглашение конфиденциальной информации о деятельности компании, использование недостойных методов в работе, таких как промышленный шпионаж. В рамках делового профессионального общения мы должны соблюдать стандарты служебного этикета, независимо от того, как происходит общение - прямо, по телефону или в письменной форме.

4.2. Справедливость по отношению к коллегам.

Мы должны проявлять уважение и внимание к коллегам, независимо от их служебного положения.

Мы должны избегать таких явлений, как покровительство при решении всех кадровых вопросов, таких как продвижение по службе, разработка и изменение системы оплаты труда, других поощрительных программ.

Мы должны иметь четко определенные функции и сферы ответственности.

4.3. Уважение коллег.

Мы должны уважать религиозную, политическую и культурную свободу коллег.

Мы должны прислушиваться к мнению своих коллег, уделять им внимание, не прибегать ни к каким формам давления или действиям, которые могут обидеть нашего коллегу.

Взаимодействие с коллегами должно быть основано на объективности и вежливости в общении.

4.4. Сотрудничество с коллегами.

Мы должны иметь с коллегами партнерские отношения, обмениваться необходимой информацией и знаниями, что чрезвычайно важно для достижения общего результата.

Мы должны прислушиваться к просьбам коллег. На своих рабочих местах мы должны стимулировать друг друга к плодотворной работе, помогать, дополнять друг друга.

Мы должны в целом влиять позитивно на рабочую атмосферу в коллективе.

4.5. Доверие в отношениях с коллегами.

Мы должны сделать надежность нашим стилем работы, всегда выполнять свои обещания, признавать ошибки, допущенные в работе.

4.6. Взаимоотношения руководителя и подчиненного.

Руководители должны относиться к подчиненным с уважением, четко определять сферу их обязанностей и ответственности. Деловые отношения сотрудников со своим руководством основаны на тех же принципах, которые прописаны ранее. Как руководители, так и подчиненные должны неукоснительно следовать данным принципам. Если в общении с непосредственным руководителем появляются проблемы, решить которые не удается, как руководитель, так и подчиненный должны открыто договориться о встрече с более высоким руководителем.

Руководитель должен контролировать работу каждого подчиненного, выделять и поощрять любого, кто этого заслуживает.

Если руководитель недоволен работой своего подчиненного, он должен выразить недовольство непосредственно этому сотруднику, для того чтобы устранить проблему как можно скорее. Недопустимо обсуждение такой проблемы с другими сотрудниками организации.

5. Деловые взаимоотношения с другими компаниями.

Мы всегда выполняем наши обязательства и ожидаем выполнения обязательств от наших партнеров. Мы заинтересованы в устойчивом развитии нашего бизнеса и бизнеса наших партнеров. Мы ищем долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Мы ориентируемся на потребности клиентов и гарантируем высокое качество нашей продукции и услуг. Мы не принимаем незаконные выплаты ни в какой форме и не применяем неэтичных или несправедливых способов воздействия на наших партнеров или конкурентов.

6. Охрана здоровья, безопасность и охрана окружающей среды.

6.1. Мы ценим человеческую жизнь и здоровье превыше любых экономических результатов и производственных достижений.

6.2. Оптимизация и совершенствование систем безопасности труда являются одним из ключевых приоритетов компании.

6.3. Компания стремится к выполнению всех официально принятых экологических норм и требований и в полной мере осознает необходимость развития производства, безопасного для окружающей среды, и стремится к:

- эффективному использованию природных ресурсов;

- разработке и применению ресурсосберегающих и безотходных технологий;

- внедрению современных систем экологического менеджмента и стандартов ИСО.

7. Подарки и услуги.

7.1. Подарки, услуги и развлечения могут быть предоставлены за счет нашей компании или приняты от конкурента или физического лица или фирмы, сотрудничающей с нашей компанией или стремящейся к сотрудничеству, только при условии, что они удовлетворяют всем следующим критериям.

- они соответствуют принятой деловой практике и не нарушают применяемых законов или стандартов этики;

- они не обладают слишком высокой стоимостью (стоимость не превышает 100 долл. США);

- они не могут быть истолкованы как взятка;

- общественное раскрытие фактов подарка не поставит нашу компанию или сотрудника в неловкое положение.

7.2. Платежи или подарки в виде денежных средств (или эквивалентные денежным средствам; например, акции или товары) конкуренту, физическому, юридическому лицу, либо от таковых лиц, сотрудничающих с нашей компанией или стремящихся к сотрудничеству, никогда не допускаются и не могут требоваться, предлагаться, осуществляться или приниматься сотрудниками нашей компании.

8. Контроль соблюдения норм, правил и процедур, предусмотренных настоящим кодексом.

8.1. Исполнение правил, рекомендаций, требований и положений настоящего кодекса является обязательным для каждого сотрудника.

8.2. Контроль за соблюдением сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим кодексом, возлагается на руководителей подразделений компании.

8.3. Осуществление контроля предусматривает:

- отслеживание на основании имеющейся информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений сотрудниками положений настоящего кодекса;

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;

- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения положений настоящего кодекса.